• Græsslåning.
  • Lugning af bede.
  • Hækklipning.
  • Ukrudtsbekæmpelse/sprøjtning.
  • Algebekæmpelse.