• Viceværtservice.
  • Feje fortov, gård og gade.
  • Feje og vask af kælder/vaskehus.
  • Aftørring af div. maskiner.
  • Feje p-kælder/udearealer.
  • Beboerkontakt i alle hverdage.
  • Tilsyn/aflæsning af tekniske installationer.
  • Tilkald af div. Fagfolk ved behov.
  • Akut tilkald ved skader eller lign.
  • Div. Små rep.
  • Vinduespudsning hvor det er muligt uden stillads.